Terra Brill supstrat TYPical 5

Brill TYPical 5 supstrat je supstrat za izradu tresetnih kocki.
Koristi se za razmnožavanje, na sol tolerantnih mladih biljaka (naročito povrća) u tresetnim kockama i uzgojnim pločama (pliticama).

Prednosti Brill Typical 5 supstrata su:
• visoka sposobnost zadržavanja vode i puferski kapacitet** pH vrijednosti zbog uravnoteženog smrznutog crnog treseta.
• dobra kompaktna sposobnost i stabilna struktura.

Sastav

Sastav: 80 % bijeli treset 20 % crni treset Prihrana u g/m3: 1100 g NPK uključujući elemente u tragovima pH (H2O): 5.5-6.5 Struktura: Srednje fina Pakiranje: Vreće 70 l pH-vrijednost (CaCl2): 5, 7 Sadržaj soli: 1, 0g/l Dušik, N: 150 mg/l Fosfor, P2O5: 110 mg/l 2 Potassium, K2O: 190 mg/l

Dostupnost

Kontaktirajte nas putem Facebooka ili Instagrama

Kategorije: , Šifra: - EAN: -