Flora klub

Izdavanje kartice

Kartica je vlasništvo tvrtke Dobro Rješenje d.o.o., Zagreb, ne može se prenositi na drugu osobu te vrijedi do opoziva. Korištenje kartice podliježe važećim Općim uvjetima poslovanja. U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je o istome dužan pisanim putem obavijestiti izdavatelja na e-mail flora.klub@flora.com.hr ili na adresu Zavrtnica 3, Zagreb, s naznakom „Za FLORA KLUB“. Pojedinosti i upute vezane uz izdavanje nove kartice nalaze se na internetskoj stranici www.flora.com.hr/klub.
Kartica se izdaje besplatno, a korisnikom može postati svaka punoljetna osoba koja preda ispunjenu pristupnicu za FLORA KLUB na FLORA prodajnim mjestima. Kartica glasi na donositelja pristupnice i sadrži podatke s pristupnice. Ako korisnik promijeni podatke, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti izdavatelja kartice ili podatke osobno promijeniti na internetskim stranicama www.flora.com.hr/klub. Popunjavanjem pristupnice korisnik bezuvjetno prihvaća Opće uvjete poslovanja FLORA KLUBA.

Korištenje kartice

Kartica ne predstavljaju sredstvo plaćanja, ne obvezuju korisnika na kupovinu već služe za ostvarenje popusta prilikom kupnje. Korisnik kartice prilikom svake kupnje ostvaruje 10% popusta, osim na proizvode i usluge koje su na akciji ili već trajno sniženi. Kartice je potrebno predočiti na blagajni na prodajnim mjestima.

Zaštita osobnih podataka

Potpisom pristupnice i preuzimanjem kartice korisnik pristaje na to da tvrtka Dobro Rješenje d.o.o. prikupi, obradi i koristi osobne podatke navedene na pristupnici u svrhu upravljanja programom vjernosti, omogućavanja pogodnosti koje navedeni program pruža korisniku kartice, dostavljanja obavijesti o pogodnostima te dostavljanja marketinških obavijesti. Potpisom pristupnice i preuzimanjem kartice korisnik pristaje na to da tvrtak Dobro Rješenje d.o.o.:

  • zadrži osobne podatke onoliko koliko je potrebno u svrhu upravljanja programom vjernosti, nakon čega će ti podaci biti uništeni, izbrisani ili anonimizirani na način da se osigura njihova sigurnost u takvom postupku;
  • neće razotkrivati osobne podatke trećim osobama bez izričitog pristanka korisnika kartice;
  • osigura držanje osobnih podataka na sigurnoj lokaciji uz prikladne mjere zaštite od neovlaštenog korištenja, pristupa, razotkrivanja, kopiranja ili izmjene, te pristup osobnim podacima omogući samo ovlaštenim osobama;
  • na zahtjev korisnika kartice odobri pristup osobnim podacima u posjedu tvrtke Dobro Rješenje d.o.o. radi osiguranja njihove točnosti, potpunosti i ažuriranosti.

U periodu valjanosti kartice korisnik pristaje na to da ga tvrtka Dobro Rješenje d.o.o. obavještava o promotivnim aktivnostima i pogodnostima za članove. Korisnik u svakom trenutku ima pravo opozvati pristanak na prikupljanje, obradu I korištenje osobnih podataka te vratiti karticu izdavatelju. U tom slučaju on prestaje biti korisnikom kartice i nema pravo koristiti predviđene pogodnosti.
U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih uz korištenje osobnih podataka od strane tvrtke Dobro Rješenje d.o.o. , kontaktirajte nas na e-mail info@flora.com.hr.

Izmjene Općih uvjeta poslovanja

Izdavatelj ima pravo bez prethodne najave otkazati pojedinačnu ili sve kartice, povući kartice iz opticaja, promijeniti stavke FLORA KLUB programa ili sam program. Sve izmjene bit će objavljene na internetskoj stranici www.flora.com.hr/klub, a počinju vrijediti 14 dana od datuma objave promjena. Ako korisnik u navedenom roku ne vrati karticu niti je otkaže izdavatelju pisanim putem, smatra se da je prihvatio sve izmjene.
Sve se pogodnosti u tom slučaju moraju iskoristiti u roku od 14 dana od datuma objave na www.flora.com.hr/klub, nakon čega prestaju vrijediti.

Dodatne informacije o tvrtki potražite na mreži Facebook

Pristupnica

    Da, ubuduće želim koristiti pogodnosti kartice FLORA KLUBA te sam suglasan/na da mi informacije, reklame i druge marketinške obavijesti budu poslane na kontakt podatke navedene na ovoj pristupnici. Potpisom ove kartice pristajem na Opće uvjete poslovanja koji su mi predani uz pristupnicu. Potpisom ove kartice pristajem na to da tvrtka Dobro Rješenje d.o.o. prikupi, obradi i koristi moje gore navedene osobne podatke u svrhu upravljanja programom vjernosti, omogućavanja pogodnosti, dostavljanja obavijesti o prikupljenim bodovima i pogodnostima i dostavljanja.